County


Locations

Achkhlu
Agarak
Agarak
Aghbulagh
Aghitu
Aghvani
Ajabaj
Akhlat’yan
Akner
Aldara
Alvank
Angeghakot’
Antarrashat
Aravus
Arevis
Arrajadzor
Artsvanik
Ashotavan
Avsarlu
Aygedzor
Aygedzor
Baharlu
Balak’
Barabat’um
Bardzravan
Bnunis
Brrnakot’
Brun
Chakaten
Chirish
Chullu
Ch’anakhch’i
Ch’apni
Ch’ayk’end
Ch’obanlu
Darbas
Dastakert
Davit’ Bek
Dits’mayri
Dovrus
Dzorastan
Erandzor
Geghanush
Geghavank’
Geghi
Getat’agh
Gharatgha
Ghurdghulagh
Ghzljugh
Gomaran
Gorayk’
Goris
Gudemnis
Hajat’in
Halidzor
Hardzis
Hart’ashen
Hats’avan
Hunut
Injevar
Jibillu
Kaghnut
Kaler
Kapan
Karchevan
Kard
Kat’narrat
Kavart
Kavchut
Khalaj
Khdrants’
Khnatsakh
Khndzoresk
Khordzor
Khot
Khoznavar
Kirgilu
Korrnidzor
Kuchuma
Kuris
K’ajaran
K’ajarants’
K’arahunj
K’arashen
K’ashuni
K’efashen
K’irs
K’yurut
Lehvaz
Lerrnadzor
Lichk’
Lor
Ltsen
Maralzami
Meghri
Musallam
Muts’k’
Nerkin Khndzoresk
Nerk’in Girat’agh
Nerk’in Gyodak’lu
Nerk’in Hand
Nerk’in Khotanan
Norashenik
Noravan
Novoye
Nyuvadi
Okhtar
Pirdaudan
Pkhrut
P’ayahan
P’irlu
Salvard
Sandzharavaz
Sarrnakunk’
Sevak’ar
Shaghat
Shak’i
Shamb
Shamsuz
Shenat’agh
Shgharshik
Shikahogh
Shinuhayr
Shishkert
Shrvenants’
Shurrnukh
Shvanidzor
Sisian
Siznak
Soflu
Sovkhoz Sandukhlu
Spandaryan
Srashen
Sukhan
Svarants’
Syunik’
Tandzat’ap’
Tandzaver
Tashtun
Tat’ev
Tegh
Tolors
Torunik’
Tsav
Tsghuk
Ts’ghuni
T’anahat
T’asik
Uyts
Uzhanis
Vaghatin
Vaghatur
Vahravar
Vank
Vardanidzor
Verin Girat’agh
Verin Gyodak’lu
Verin Hand
Verin Khotanan
Verin Vachagan
Verishen
Voghji
Vorotan
Vorotan
Yegheg
Yeghvard
Yemazlu
Yeremes
Zovaber